0243 984 1505

Cây khuấy sơn RB-MN

Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
Liên hệ
MODEL HORSEPOWER AXIS DIMENSION ×× H  WEIGHT

Mini TYPE AGITATOR RB-MN

1/16HP 8mm×200mm  100×100×250mm
0.75kg
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm