0243 984 1505

Súng bắn đinh cuộn Prona C23/57-A1

Còn hàng
Súng bắn đinh C23/57-A1 sử dụng cho đinh cuộn mà mỗi đinh có đường kính từ 2.1mm-2.3mm và chiều cao đinh là 57mm
Liên hệ

Súng bắn đinh C23/57-A1 sử dụng cho đinh cuộn mà mỗi đinh có đường kính từ 2.1mm-2.3mm và chiều cao đinh là 57mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm