0243 984 1505

Súng bắn đinh cuộn Prona C29/65-A1

Còn hàng
Súng bắn đinh C29/65-A1 dùng cho đinh cuộn, mỗi chiếc đinh có đường kính 2.5 -2.9mm và chiều cao đinh là 65mm trở xuống.
Liên hệ

Súng bắn đinh C29/65-A1 dùng cho đinh cuộn, mỗi chiếc đinh có đường kính 2.5mm -2.9mm và chiều cao đinh là 65mm trở xuống.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm