0243 984 1505

Súng bắn đinh cuộn Prona C29/70-A1

Còn hàng
Súng bắn đinh cuộn C23/57-A1 sử dụng cho đinh có đường kính Phi 2.1mm- 2.3mm và chiều cao 57mm
Liên hệ

Súng bắn đinh cuộn C23/57-A1 sử dụng cho đinh có đường kính Phi 2.1mm- 2.3mm và chiều cao 57mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm