0243 984 1505

Súng bắn đinh cuộn Prona C31/45-A1

Còn hàng
Súng bắn đinh cuộn C31/45 sử dụng cho đinh cuộn, mỗi đinh có đường kính tối đa 3.1mm và chiều cao của đinh là 45mm
Liên hệ

Súng bắn đinh cuộn C31/45 sử dụng cho đinh cuộn, mỗi đinh có đường kính tối đa 3.1mm và chiều cao của đinh là 45mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm