0243 984 1505

Súng bắn đinh cuộn Prona C38/130-A1

Còn hàng
Súng bắn đinh cuộn C38/130-A1 sử dụng cho cuộn đinh, mỗi đinh có đường kính từ 3.05 - 3.8mm và chiều cao đinh tối đa 130mm
Liên hệ

Súng bắn đinh cuộn C38/130-A1 sử dụng cho cuộn đinh, mỗi đinh có đường kính từ 3.05 - 3.8mm và chiều cao đinh tối đa 130mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm