0243 984 1505

Súng bắn đinh Prona 16/851-A2

Còn hàng
Súng bắn đinh: 16/851-A2 sử dụng cho đinh chữ U có chiều dày 1.4mm- 1.6mm, khoảng cách giữa hai đầu đinh là 8.3mm, đinh có chiều cao 50mm
Liên hệ

Súng bắn đinh: 16/851-A2 sử dụng cho đinh chữ U có chiều dày 1.4mm- 1.6mm, khoảng cách giữa hai đầu đinh là 8.3mm, đinh có chiều cao 50mm

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm