1900299222

Súng phun khuôn MRS-F

Còn hàng
+ Độ xòe nhỏ
+ Dùng để phun khuôn các sản phẩm : đế giầy, yên xe, ...
+ Dung dịch phun ra có dạng hình elip.
Liên hệ

+ Độ xòe nhỏ
+ Dùng để phun khuôn các sản phẩm : đế giầy, yên xe, ...
+ Dung dịch phun ra có dạng hình elip.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm