0243 984 1505

Súng phun sơn R-200 G(RC-4)

Còn hàng
+ Model súng cốc trên
+ Sử dung trong phun các ngành công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ, ...
Liên hệ

+ Model súng cốc trên
+ Sử dung trong phun các ngành công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ, ...

Model                         : Mã sản phẩm

Type of Feed             : Chủng loại súng                Suction : Cốc dưới           Gravity : Cốc trên        Pressure : Áp lực 

Fluid Nozzle Orifice   : Đường kính kim béc.

Air Cap                         : Mã nắp chụp

Air Pressure                : Áp lực hơi phun 

Air Consumption       : Lưu lượng khí tiêu thụ

Fluid Output               : Lưu lượng sơn tiêu thụ

Pattern Width              : Độ rộng bản

Approx. Weight          : Trọng lượng trung bình

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm