0243 984 1505

Súng phun sơn R-203 G(RC-4R)

Còn hàng
+ Model sử dụng cốc trên
+ Thích hợp phun trong ngành công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ, ...
Liên hệ

+ Model sử dụng cốc trên, phun trong ngành công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ, ...

Model                         : Mã sản phẩm

Type of Feed             : Chủng loại súng                 Suction : Cốc dưới       Gravity : Cốc trên        Pressure : Áp lực 

Fluid Nozzle Orifice   : Đường kính kim béc.

Air Cap                         : Mã nắp chụp

Air Pressure                : Áp lực hơi phun 

Air Consumption       : Lưu lượng khí tiêu thụ

Fluid Output               : Lưu lượng sơn tiêu thụ

Pattern Width              : Độ rộng bản

Approx. Weight          : Trọng lượng trung bình

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm