0243 984 1505

Súng phun sơn R-203 S(RC-1)

Còn hàng
+ Sử dụng cốc dưới
+ Thích hợp cho các ngành công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ, ...
Liên hệ

+ Model súng cốc dưới, sử dụng trong công nghiệp ô tô, điện thoại, gỗ và kim khí.

Model                         : Mã sản phẩm

Type of Feed             : Chủng loại súng                 Suction : Cốc dưới          Gravity : Cốc trên       Pressure : Áp lực           

Fluid Nozzle Orifice   : Đường kính kim béc.

Air Cap                         : Mã nắp chụp

Air Pressure                : Áp lực hơi phun 

Air Consumption       : Lưu lượng khí tiêu thụ

Fluid Output               : Lưu lượng sơn tiêu thụ

Pattern Width              : Độ rộng bản

Approx. Weight          : Trọng lượng trung bình

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm