0243 984 1505

Súng phun sơn R-21X(RC-2)

Còn hàng
+ Model súng cốc dưới.
+ Dùng trong ngành gỗ, nội thất, cơ khí, ...
Liên hệ

+ Model súng cốc dưới.
+ Dùng trong ngành gỗ, nội thất, cơ khí, ...

Model                         : Mã sản phẩm
Type of Feed             : Chủng loại súng                Suction : Cốc dưới           Gravity : Cốc trên 
Fluid Nozzle Orifice  : Đường kính kim béc
Air Pressure               : Áp lực hơi phun 
Air Consumption       :
Lưu lượng khí tiêu thụ
Fluid Output              : Lưu lượng sơn tiêu thụ
Pattern Width             : Độ rộng bản
Approx. Weight          : Trọng lượng trung bình

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm