0243 984 1505

Súng phun sơn tự động Prona RA-4300 RA430

Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
Liên hệ

Súng phun sơn RA-4300 có hai dòng áp lực trung bình MP Medium Presure và áo lực thấp HVLP High Volume Low Pressure

Lỗ phun của RA4300 MP đa dạng 0.8mm 1.1mm 1.2 1.3 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2mm. Độ xòe từ  280mm - 400mm

Trong khi đó dòng áp lực thấp RA-4300 HVLP có lỗ phun 0.8mm 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5mm. Độ xòe từ 280-290mm

Model

Type of Feed

Fluid Nozzle orifice

Air Cap

Air Pressure

Air Consumption

Fluid Output

Pattren Width ±20

Weight

Φmm

kg/cm²(Mpa)

l/min

ml/min

mm

g

RA4300-RP-P11

Pressure

1.1

RP

2.0-2.5

(0.2-0.24)

360

388

330-340

550

RA4300-RP-P12

1.2

395

RA4300-RP-P13

1.3

402

RA4300-RP-P14

1.4

410

RA4300-RP-P15

1.5

420

RA4300-HVLP-P11

Pressure

1.1

HVLP

2.0(0.2)

450

278

280-290

RA4300-HVLP-P12

1.2

285

RA4300-HVLP-P13

1.3

293

RA4300-HVLP-P14

1.4

300

RA4300-HVLP-P15

1.5

320

RA430 HVLP áp lực thấp có các lỗ phun 0.8mm 1.0 1.2 1.4mm

Độ xòe từ 330-340mm

Model

Type of Feed

Fluid Nozzle orifice

Air cap

Air pressure

Air consumption

Fluid output

Pattern Width ±20

Weight

Φmm

kg/cm²(Mpa)

l/min

ml/min

mm

g

RA430-RP-P11

Pressure

1.1

HVLP

2.0-3.0

(0.2-0.29)

430

340

330

550

RA430-RP-P12

1.2

345

330

RA430-RP-P13

1.3

355

340

RA430-RP-P14

1.4

365

430

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm