0243 984 1505

Súng vặn vít Prona RC-6LSB

Còn hàng
Súng vặn vít 8 -10 mm Prona
Liên hệ

          Model

RP-6LSB

          Square Drive

3/8 in

          Standard Bolt Size

5-6 mm(3/16-1/14")

          Free Speed

10000 RPM

          Max Torque

36 N.M(30ft-lbs)

          Air Pressure

6.3 kg/cm²(90 psi)

          Length

180 mm(1 1/10")

          Air Consumption

250 l/min(9 cfm)

          Weight

1.2 kg(2.65 Ibs)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm