0243 984 1505
Chuyến thăm của Giám đốc Tân Hiệp Phương tại nhà máy PRONA và hội chợ công nghiệp - Canton 12/2014