0243 984 1505

RA-200

Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
Liên hệ
Đang cập nhật...

Model                         : Mã sản phẩm

Type of Feed             : Chủng loại súng                        Pressure : Áp lực

Fluid Nozzle Orifice   : Đường kính kim béc.

Air Cap                         : Mã nắp chụp

Air Pressure                : Áp lực hơi phun 

Air Consumption       : Lưu lượng khí tiêu thụ

Fluid Output               : Lưu lượng sơn tiêu thụ

Pattern Width              : Độ rộng bản

Approx. Weight          : Trọng lượng trung bình

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Thương hiệu sản phẩm