1900299222
Súng phun sơn áp lực thấp cầm tay - súng tiết kiệm sơn của Prona