1900299222
Súng phun sơn cầm tay mini, súng phun sơn sửa chữa của Prona