0243 984 1505
Súng phun sơn cầm tay mini, súng phun sơn sửa chữa của Prona