0243 984 1505
Súng phun sơn gỗ R21-X cấu tạo và giá thành của súng phun sơn Prona