1900299222
Súng phun sơn sửa- súng phun sơn mini cầm tay của Prona