0243 984 1505
Súng phun sơn sửa- súng phun sơn mini cầm tay của Prona