1900299222
Súng vặn vít nhanh gấp hơn 300 lần khi làm bằng tay