0243 984 1505
Súng vặn vít nhanh gấp hơn 300 lần khi làm bằng tay