0243 984 1505
Triển lãm quốc tế máy công cụ TIMTOS 2013 tại Đài Loan